فرماندار شفت با همراهی مسوولین دستگاه های ذیربط از وضعیت برخی از سردهنه نهرهای کشاورزی این شهرستان بازدید و بر تسریع در روند عملیات بازسازی آن تاکید نمود . 

به گزارش ورس ، محمدرضا محسنی فرماندار شفت با همراهی مسوولین دستگاه های ذیربط از وضعیت برخی از سردهنه نهرهای کشاورزی این شهرستان بازدید و بر تسریع در روند عملیات بازسازی آن تاکید نمود .

بازدید از سردهنه های روستاهای سفیدمزگی ، مبارک آباد ، لاسک و نهر سُنگ امروز – دوشنبه – انجام شد و پیش از این نیز مسوولین از روند لایروبی آببندان ها در روستای های تکرم و کوزان و همچنین مشکلات مربوط به کانال آبرسانی روستاهای خطیبان و خرطوم بازدید میدانی نمودند.

  • منبع خبر : ورس