رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شفت گفت : رفع تصرف حدود 3 هکتار از اراضی ملی به زودی اجرا می شود افزود : تصمیم به تخریب قبرستان و مسجد شادنشین توسط اداره منابع طبیعی صحت ندارد .

به گزارش ورس ، ابراهیم فرجی صبح امروز – یکشنبه – در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه حدود ۳ هکتار از اراضی ملی در نزدیکی محدوده مسجد شادنشین دهستان چوبر شفت به وسیله سیم خاردار و پایه های فلزی و چوبی محصور و تصرف شده است افزود : پس از اطلاع از این موضوع به منظور همکاری و پیگیری، اخطاریه ای توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تنظیم و ۱۰ روز پیش به هیات امنا و همچنین مسوولین محلی تقدیم شد .

رییس اداره منابع طبیعی و آخیزداری شفت با اشاره به اینکه پس از اینکه اقدام موثری از سوی افراد مذکور برای رفع تصرف انجام نشد ، اداره منابع طبیعی به منظور حفظ حقوق عموم ، از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری و حکم رفع تصرف از منابع ملی توسط دادستانی شفت صادر و مقرر شد سیم های خاردار و پایه های فلزی و چوبی آن در محدوده منابع طبیعی برچیده و به حالت پیشین بازگردد.

وی با بیان اینکه اجرای حکم با حضور دستگاه های ذیربط به زودی اجرا خواهد شد افزود : تصمیم به تخریب قبرستان و مسجد شادنشین توسط اداره منابع طبیعی صحت ندارد .

  • نویسنده : ح.د.ن
  • منبع خبر : ورس