مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت گفت: طغیان رودخانه های محلی و رانش زمین به خطوط آبرسانی روستاهای طالقان و خرمکش شهرستان شفت آسیب زد.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت گفت: طغیان رودخانه های محلی و رانش زمین به خطوط آبرسانی روستاهای طالقان و خرمکش شهرستان شفت آسیب زد.

به گزارش ورس از دیار سید ؛  مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شفت  گفت: جاری شدن سیلاب و رانش زمین موجب تخریب ۲۵۰ متر از خطوط انتقال آب شرب این ۲ روستا شد.
فرید تقی مهر افزود: با تعویض ۱۵۰ متر از لوله آب روستای طالقان و ۱۰۰ متر لوله در روستای خرمکش، آب آشامیدنی ۸۸۰ خانوارِ این روستاها وصل شد.
وی گفت: ۵ فقره از شکستگی هایی که در خط آبرسانی روستای طالقان نیز اتفاق افتاده بود، شناسایی و مرمت شد.
تقی مهر افزود: در مجموع بیش از ۶۰ میلیون ریال برای رفع مشکل آب شرب این روستاها هزینه شد.

  • منبع خبر : ایلنا