در نخستین روزهای نوروز پایگاه خبری طلوع شمال به طور رسمی آغاز به کار نمود . 

در نخستین روزهای نوروز پایگاه خبری طلوع شمال به طور رسمی آغاز به کار نمود .

به گزارش ورس ، ناصر سعادتمند مدیر مسوول و صاحب امتیاز این پایگاه خبری در آغاز سخن نوشت : پایگاه اطلاع رسانی طلوع شمال با مجوز رسمی شماره ۸۳۲۵۷ از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان یک رسانه خبری وتحلیلی دراستان گیلان درچارچوب قانون جمهوری اسلامی ایران  فعالیت خواهد نمود.

طلوع شمال آمد تا صدای مردم باشدو ضمن پوشش و اطلاع رسانی از مشکلات مردم به نقد وتحلیل و تبیین  دیدگاه های مختلف وبا هدف ارتقای دانش و دانایی شهروندان وپاسخگویی مسئولان وکارگزاران دربرابر عملکرد خود جامعه عمل بپوشاند.

مشی این رسانه با توجه به نقش مهم رسانه که به عنوان رکن چهارم دموکراسی محسوب می شود ،تلاش در جهت تقویت جامعه مدنی و تسهیل در فرآیند اصلاح گری به عنوان چشم اندازاین رسانه خواهد بود.

طلوع شمال با  پیگیری امور شهرستان های  که دارای پتانسیل های بالقوه و بالفعل هستندومی توانند نقش مهمی در فرآیند توسعه شهرستان ها ونتیجتا استان گیلان داشته باشند با بستر سازی وبهره گیری از تحلیل کارشناسی علی الخصوص در شهرستان های کمتر توسعه یافته خواهد پرداخت.

اعضاء تحریریه این سایت با پایبندی به صداقت واخلاق حرفه ای در چارچوب قانون تعریف شده با بستر سازی جهت ابراز اندیشه وعقاید مختلف برای دست یابی به تحلیل جامع الطراف وآگاهی بخشی به شهروندان گام خواهند برداشتند.

به گزارش ورس ، ناصر سعادتمند هم اکنون سردبیری ماهنامه شفت نو را بر عهده دارد .