کاشت نهال میوه توسط وزیر دادگستری در شفت
کاشت نهال میوه توسط وزیر دادگستری در شفت

وزریر دادگستری پیش از آغاز نشست شورای اداری شهرستان شفت در محوطه‌ی فرمانداری یک نهال میوه کاشت . 

 به‌ گزارش پایگاه خبری ورس ، علیرضا آوایی وزریر دادگستری پیش از آغاز نشست شورای اداری شهرستان شفت در محوطه‌ی فرمانداری یک نهال میوه کاشت .