چهل سالگی انقلاب اسلامی در شهرستان شفت
چهل سالگی انقلاب اسلامی در شهرستان شفت

روابط عمومی فرمانداری شفت در همایش تعاون گران ، کارفرمایان ، اصناف و بازاریان و جشن انقلاب در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  به انتشار نماهنگی با موضوع چهل سالگی انقلاب اسلامی در شهرستان شفت پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری ورس ، روابط عمومی فرمانداری شفت در همایش تعاون گران ، کارفرمایان ، اصناف و بازاریان و جشن انقلاب در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  به انتشار نماهنگی با موضوع چهل سالگی انقلاب اسلامی در شهرستان شفت پرداخت.