معاون امور گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : هم اکنون بیشترین گل‌گاو زبان در رودسر ،بیشترین گل محمدی در شهرستان شفت و بیشترین زعفران گیلان در دیلمان کشت می‌شود.

به گزارش ورس از دیار سید ؛ لیلا بذرکار گفت: در مجموع ۷۰۰هکتار از اراضی گیلان به کشت گیاهان داوریی اختصاص دارد.

وی افزود: به طور میانگین ۳۹۵تن گیاهان دارویی در گیلان تولید می‌شود که بخش اعظم این گیاهان را گل گاوزبان،گل محمدی و زعفران تشکیل می‌دهند.

معاون امور گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: هم اکنون بیشترین گل‌گاو زبان در رودسر ،بیشترین گل محمدی در شهرستان شفت و بیشترین زعفران گیلان در دیلمان کشت می‌شود.

لیلا بذرکار

وی با بیان اینکه زنان و جوانان در تولید گیاهان دارویی گیلان نقش موثری دارند و به‌خصوص زنان در زمان برداشت این گیاهان فعالیت گسترده‌ای دارند، تصریح‌کرد: گیاهان دارویی از مشتریان بسیار خوبی هم در  بازارهای استان و هم در بازارهای استانهای همجوار دارند و فروش این محصولات درآمد مناسبی را نصیب خانوارهای روستایی گیلان می‌کند.

بذرکار تصریح کرد: گیلان، رتبه اول گل‌گاو زبان کشور را به خود اختصاص داده است و در بخش تولید و پرورش گل و گیاه، رتبه پنجم کشور نیز از آن گیلان است.

وی با بیان اینکه متقاضیان پرورش گیاهان دارویی به خصوص گل محمدی در استان رو به افزایش است، خاطرنشان‌کرد: طبق طرح وزارت کشاورزی به افرادی که در اراضی شیبدار اقدام به پرورش گیاهان دارویی می‌کنند نهال یارانه‌دار داده می‌شود.

معاون امور گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: سال گذشته ۱۷۹میلیون و ۳۵۷هزار ریال برای نهال یارانه‌دار گیاهان دارویی در گیلان هزینه شد.

وی وجود کارگاه‌ها در کنار مزارع گیاهان داوری گسترده را یکی از راهکارهای های افزایش درآمد فعالین این حوزه عنوان کرد و گفت: وجود این کارگاه‌ها و تبدیل سریع گل‌ها به گلاب و دیگر مصارف ارزش افزوده تولید این محصولات را به روستاییان و فعالین این حوزه در استان بر می‌گرداند.