اهالی روستای آقاسید یعقوب شفت با پرورش ماهی در آب بندان روستایشان علاوه بر اشتغالزایی درآمد میلیونی هم کسب می کنند.

اهالی روستای آقاسید یعقوب شفت با پرورش ماهی در آب بندان روستایشان علاوه بر اشتغالزایی درآمد میلیونی هم کسب می کنند.

به گزارش ورس از خبرگزاری صدا و سیما ، اهالی روستای آقا سید یعقوب شفت علاوه بر استفاده از آب بندان روستایشان برای آبیاری ۱۵۰ هکتار شالیزار ، امسال حدود ۲۰ تن ماهی گرمابی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان هم تولید کردند.
بخشی از ماهی پرورشی بین اهالی محل توزیع و بخشی دیگر در بازار فروخته می شود تا برای عمران و آبادانی روستا هزینه شود.
رئیس شورای اسلامی روستای آقا سید یعقوب شفت گفت : حدود ۲ سال پیش با کمک اهالی ۱۲ هزار قطعه ماهی گرمابی کپور، فیتوفاک و آمور در آب بندان ۱۴ هکتاری این روستا رها شد.
رحمت خجسته افزود : این کار موجب اشتغال چند نفر هم شده است.
وی گفت : نیمی از درآمد این آب بندان بین اهالی توزیع ومابقی برای کارهای عمرانی روستا هزینه می شود .