تغییر در اداره آموزش و پرورش شهرستان شفت

به گزارش پایگاه خبری ورس ،  یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار ما گفت : نادر جهان آرای مدیرکل آموزش و پروش استان گیلان در حکمی  صادق مقصودی را با حفظ سمت (معاون آموزشی) ،به  عنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان شفت منصوب کرد.

وی در ادامه افزود :  سالار نجفی رییس پیشین اداره آموزش و پرورش شهرستان شفت نیز به سمت رییس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش گیلان منصوب شده است .