طی حکمی از سوی مصطفی سالاری نماینده عالی دولت در گیلان، سید ارمیا مهدوی سعیدی به عنوان «مشاور اجتماعی استاندار» منصوب شد.

طی حکمی از سوی مصطفی سالاری نماینده عالی دولت در گیلان، سید ارمیا مهدوی سعیدی به عنوان «مشاور اجتماعی استاندار» منصوب شد.

به گزارش ورس از دیار میرزا ؛ طی حکمی از سوی مصطفی سالاری نماینده عالی دولت در گیلان، سید ارمیا مهدوی سعیدی به عنوان «مشاور اجتماعی استاندار» منصوب شد.

در بخشی از این حکم آماده است: امید است ضمن بهره گیری از ظرفیت نهادهای مدنی ،فعالان اجتماعی و تحلیل و ارزیابی فضای اجتماعی استان، زمینه ارائه نظرات و پیشنهادات و بهره گیری از خرد جمعی در راستای تقویت سرمایه های اجتماعی را فراهم آودید.

مهدوی فعال سیاسی و اجتماعی و دبیر سیاسی ستاد مرکزی دکتر روحانی در انتخابات ۹۶ در گیلان بوده وی عضو شورای حامیان تدبیر و امید است.

در سوابق مهدوی، مشاور و دستیار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، عضو شورای ارتباطات سازمان برنامه و عضویت در کارگروه اجتماعی برنامه ششم توسعه دیده می شود.

گفتنی است وی از سال۸۲  یادداشت هایی را در حوزه های سیاسی و اجتماعی در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر کرده است.

به گزارش ورس ، سید ارمیا مهدوی از اعضای فعال شاخه جوانان حزب اعتدال و توسعه گیلان است .