رییس اداره امور آبفای شفت از تصویب مبانی فنی و طراحی شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر شفت در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خبر داد .

رییس اداره امور آبفای شفت از تصویب مبانی فنی و طراحی شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر شفت در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خبر داد .

به گزارش  ورس ، فراز فرخ فر در گفتگو با خبرنگار ما  با اشاره به اینکه پیرو تصویب مبانی فنی و طراحی شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر شفت در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و جهت اخذ مجوز زیست محیطی پروژه احداث تاسیسات فاضلاب شهر شفت، جلسه ای با حضور کارشناسان فنی سازمان محیط زیست و شرکت آب و فاضلاب استان گیلان  جهت تاییدیه زیست محیطی جانمایی محل تصفیه خانه فاضلاب برگزار گردید افزود :  در این نشست کارشناسی مقرر گردید کارشناسان سازمان محیط زیست استان ضمن بررسی ابعاد مختلف زیست محیطی مکان تصفیه خانه در خصوص ارائه هر چه سریعتر فرآیندهای لازم به شرکت آب و فاضلاب استان گیلان اقدامات لازم را انجام داده تا پس از اخذ مجوز زیست محیطی ، نسبت به اخذ کد اجرایی طرح با همکاری نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی  و فرماندار شهرستان شفت پیگیری های بعدی در سازمان برنامه و بودجه کشور انجام گیرد .

گفتنی است مدیر آبفای و محیط زیست شفت و کارشناسان ذیربط  پس از جلسه مذکور از محل پیشنهادی احداث تصفیه خانه فاضلاب این شهر بازدید میدانی نمودند .