تخصیص۱۱ میلیارد و ۹۸۶ میلیون تومان اعتبار برای شهرستان شفت در سال ۹۷
تخصیص۱۱ میلیارد و ۹۸۶ میلیون تومان اعتبار برای شهرستان شفت در سال ۹۷

فرماندار شفت با بیان اینکه در سال جاری مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۸۶ میلیون تومان برای تکمیل ۱۵۹ پروژه عمرانی و خدماتی برای این شهرستان پیش بینی شده است افزود : بخش قابل توجهی از این اعتبار برای توسعه راه های روستایی ، تقویت و اصلاح شبکه برق رسانی و بهبود کیفیت و کمیت آب شرب تخصیص خواهد یافت . 

به گزارش ورس از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شفت ، محمدرضا محسنی  دیروز پنجشنبه در نخستین نشست کمیته برنامه ریزیشفت در سال ۹۷ با اشاره به اینکه در سال های گذشته با تجمیع و تمرکز اعتبارات  ، بازده و خروجی قابل قبولی در این شهرستان حاصل شد افزود : استمرار این روند با توجه به انقباض در بودجه می تواند موثر باشد .

فرماندار شفت با بیان اینکه در سال جاری مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۸۶ میلیون تومان برای تکمیل ۱۵۹ پروژه عمرانی و خدماتی برای این شهرستان پیش بینی شده است افزود : بخش قابل توجهی از این اعتبار برای توسعه راه های روستایی ، تقویت و اصلاح شبکه برق رسانی و بهبود کیفیت و کمیت آب شرب تخصیص خواهد یافت .

محسنی فرماندار شهرستان شفت

وی با اشاره به اینکه تکمیل پروژه های نیمه کاره با درصد پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد و بالاتر در اولویت برنامه ریزی دولت در شفت قرار گرفته است افزود : با توجه به کاهش بودجه های عمرانی در سال جاری پروژه جدیدی در این شهرستان تعریف نشده است .

نماینده عالی دولت در شفت با بیان اینکه میزان تخصیص در ۶ ماهه نخست سال جاری  ۴۸ درصد است افزود : سرجمع اعتبارات شهرستان در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد کاهش یافته است ، اما با جذب اعتبارات ملی می توان به توسعه زیرساخت های عمرانی در شفت کمک شایانی نمود .

وی در بخش پایانی سخنان خود نیز به موافقت مجلس شورای اسلامی برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان های فومن و شفت اشاره و تصریح نمود : مطمئنا مزایای این طرح در رشد اقتصادی این شهرستان ها تاثیر چشمگیری خواهد گذاشت.