امروز بحران آب جدی بوده و این مخلوق آن خالق بی بدیل ، اگر دسترسی به این نعمت خدادادی نداشته باشد ، مرگ و یاس و نا امیدی را در جلوی چشمانش می بیند.

به گزارش پایگاه خبری ورس جمعی از دوستان حامی دولت و توسعه شهرستان شفت با انتشار بیانیه ای نوشتند :  در آموزه های دینی و باورهای اعتقادی تنها مخلوق که اشرف و اعظم موجودات هست انسان می باشد و آب مایه حیات اوست .امروز بحران آب جدی بوده و این مخلوق آن خالق بی بدیل ، اگر دسترسی به این نعمت خدادادی نداشته باشد ، مرگ و یاس و نا امیدی را در جلوی چشمانش می بیند.کشاورز و صیفی کار و پالیز به جز آب چیزی را نمی بیند.اگر در سر سفره اش مرغابی های رنگارنگ و یا ماهی هایی با امگای بالا را مشاهده کند ،دل به گرو زمینهای خشک و سوزان حاصل رنج خویش را مقدم می داند ،اصل مانایی بودن کشاورزان و فرزندانشان و نوادگان آنان در روستا را مهم بشماریم ؛نه مهاجرت و اقمار نشینی در حاشیه شهر و بزهکاری مولود از بیکاری در روستاها را که امروز اندیشه نکنیم فردا دیر است.
آقایان و دلواپسان محیط زیست شما بهتر از ما می دانید در چند قدمی تالاب تان زمینها را به بهانه پرورش ماهی به چوب حراج زدید و الان در هندخاله اکثر آنان به دلیل عدم توجیه اقتصادی به زیر کشت برنج رفته و تمامی سموم مزارع در چند قدمی تالاب به خود تالاب می ریزد.با کدام عینک به وقایع محیط زیستی نگاه می کنید؛اولا جوانان گیلان بویژه شفت الحمدالله تحصیلات دانشگاهی دارند و سره را از ناسره تشخیص می دهند…و پیشنهاد دارند که دو رودخانه گوهر رود و زرجوب عاری از پسماندها شهری و صنعتی شود و سپس تمامی زمینهای تالاب که مثل گوشت قربانی شد و به اهالی نوخاله و هند خاله و شیخ محله و سیاه درویشان واگذار شد ، برای حفظ محیط زیست به مالک اصلی شان یعنی تالاب برگردد.و این را هم بدانید که آب سد لاسک هم به کمکتان خواهد آمد و گرنه مدیریت آب معنا نخواهد داشت . آب لاسک را شفتی ها که به طارم نخواهند داد و این رسم روند آبی است که هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.
درپایان از تلاش خستگی ناپذیر نماینده جوان و ساعی مان حضرت حجت الاسلام حاج مهدی افتخاری عزیز فرزند همان پدر کوشای دوران انقلاب و جنگ و سازندگی و همراه فرماندار نستوه شهرستان شفت مراتب تشکر و قدر دانی را داریم.

جمعی از دوستان حامی دولت و توسعه شهرستان شفت