مصاحبه و پیگیری فرماندار شهرستان شفت درباره سد لاسک
مصاحبه و پیگیری فرماندار شهرستان شفت درباره سد لاسک

فیلم مصاحبه و پیگیری فرماندار شهرستان شفت درباره سد لاسک برای طرح در کارگروه فنی کشور و تصمیم گیری نهایی منتشر شد

به گزارش ورس از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شفت ، فیلم مصاحبه و پیگیری فرماندار شهرستان شفت درباره سد لاسک برای طرح در کارگروه فنی کشور و تصمیم گیری نهایی منتشر شد .  فیلم این مصاحبه را می توانید از (اینجا ) دریافت کنید .