جایگاه های سوخت در شفت فعال هستند و بدون هیچ گونه ازدحامی به خدمات رسانی می پردازند.

به گزارش پایگاه خبری ورس ؛ هرچند عوامل گوناگونی در روزهای اخیر  سبب ایجاد ازدحام در  برخی از پمپ بنزین های شمال کشور شد و به طبع آن نگرانی هایی را برای شهروندان ایجاد نمود اما گذشت زمان   نشان از عادی شدن شرایط دارد.

خبرنگار ما عصر امروز (چهارشنبه) از فعال بودن هر دو جایگاه سوخت در شهر شفت خبر داد و گفت : هیچ گونه ازدحامی در این پمپ بنزین ها مشاهده نمی شود و سوخت گیری خودروها بدون هیچ گونه تراکمی در حال انجام است.