جشنواره جوکول در روستای میرسرای شهرستان شفت برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری ورس ، جشنواره جوکول عصر پنجشنبه با حضور مردم و مسوولین در روستای میرسرای شهرستان شفت برگزارشد.