جوان ۲۱ ساله در رودخانه کمسار شفت غرق شد
جوان ۲۱ ساله در رودخانه کمسار شفت غرق شد

فرمانده انتظامی شفت از مرگ جوان ۲۱ساله در رودخانه(کمسار) جیرده این شهرستان خبر داد و افزود: وی به علت عدم آشنایی با فنون شنا در رودخانه غرق شده است که با کمک اهالی محل پیکر جوان از آب بیرون کشیده شد.

فرمانده انتظامی شفت از مرگ جوان ۲۱ساله در رودخانه(کمسار) جیرده این شهرستان خبر داد و افزود: وی به علت عدم آشنایی با فنون شنا در رودخانه غرق شده است که با کمک اهالی محل پیکر جوان از آب بیرون کشیده شد.

به گزارش ورس از دیارمیرزا، سرهنگ علی صداقت با اعلام این خبر گفت: درپی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک مورد غرق شدگی در رودخانه(کمسار) جیرده ماموران انتظامی برای بررسی در محل حادثه حاضر شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه جوان۲۱ساله به همراه دونفر دیگر برای شنا به داخل رودخانه رفته بود تصریح کرد: وی به علت عدم آشنایی با فنون شنا در رودخانه غرق شده است که با کمک اهالی محل پیکر جوان از آب بیرون کشیده شد.

فرمانده انتظامی شفت درپایان به شهروندان و مسافران توصیه کرد: با توجه به آغاز فصل تابستان با پرهیز از شنا در مناطق ممنوعه جان خود را به خطر نیاندازند.