اصلاح شبکه آب شرب شهر شفت
اصلاح شبکه آب شرب شهر شفت

رییس آبفار شفت با اشاره به اینکه عملیات اجرایی اصلاح شبکه های فرسوده و انشعابات آبرسانی شهر شفت آغاز شده و در حال انجام است افزود :اعتبار ۴۵۰۰ میلیون ریالی این پروژه  با مساعدت فرماندار شهرستان شفت در کمیته برنامه ریزی تصویب شده است .

به گزارش پایگاه خبری ورس ؛ فراز فرخ فر در گفتگو با خبرنگار ما اشاره به اینکه عملیات اجرایی اصلاح شبکه های فرسوده و انشعابات آبرسانی شهر شفت آغاز شده و در حال انجام است افزود :اعتبار ۴۵۰۰ میلیون ریالی این پروژه  با مساعدت فرماندار شهرستان شفت در کمیته برنامه ریزی تصویب شده است .

اصلاح شبکه آب شرب شهر شفت

رییس آبفار شفت با بیان اینکه عمر متوسط بخشی از  شبکه آبرسانی مذکور  به ۴۵ سال قبل می رسد افزود : ۳ کیلومتر از لوله های چدنی و آزبست  در خیابان ولیعصر ، بلوار ۱۷ شهریور و خیابان شهید بهشتی با لوله های پلی اتیلن تعویض و انشعاب ۲۵۰ مشترک نیز به طور کامل بازسازی خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه با اتمام عملیات اجرایی ، افت فشار آب در فصل گرما در این مناطق مرتفع خواهد شد افزود :  مدت زمان اجرای این  پروژه  ۶ ماه خواهد بود .

فرخ فر افزود :  انتخاب مسیرو اقطار لوله ها بر اساس نظرات کارشناسی و برای افق ۵۰ سال آینده شهر شفت پیش بینی شده است .