آخرین جام جهانی
آخرین جام جهانی

همین چند هفته پیش بود که خبری تاسف بار ، جامعه ورزش شهرستان شفت را فراگرفت و سبب اندوه شهروندان و مردم ورزش دوست این سامان شد.

همین چند هفته پیش بود که خبری تاسف بار ، جامعه ورزش شهرستان شفت را فراگرفت و سبب اندوه شهروندان و مردم ورزش دوست این سامان شد.

حسن دلخوش در یادداشتی در پایگاه خبری ورس نوشت : می چرخد این ساعت دوار و دیگر چیزی به آغاز نخستین بازی تیم فوتبال کشورمان در جام جهانی ۲۰۱۸ باقی نمانده است.

این طوفان هیجان و اضطراب دوست داشتنی نیز می گذرد ، همانگونه که ۲۰ دوره گذشته ، با تمام شادی ها و غم هایش سپری شد و به تاریخ پیوست.

همین چند هفته پیش بود که خبری تاسف بار ، جامعه ورزش شهرستان شفت را فراگرفت و سبب اندوه شهروندان و مردم ورزش دوست این سامان شد. مهدی نادری فوتبالیست پیشکسوت و داور توانای مسابقات محلی در حالی که دوران میانسالی خود را سپری می کرد ، همه را جا گذاشت و به دیار باقی شتافت .

اکنون لحظه شماری می کنیم  تا  سوت بازی ایران و مراکش به صدا درآید اما در طول سالهایی که با مهدی زندگی کردیم نه سوز سوت های آقای داور را شنیدیم  و نه به اشاره های دستش توجه کردیم ؛ شاید  ما فقط توپ را دنبال می کردیم ؛ هرچند برای او فرقی نمی کرد که توپ به تور کدامین دروازه می چسبد .

مهدی نادری پیشکسوت فوتبال و داور مسابقات محلی در شهرستان شفت

سخت بود که در سلام گفتن از وی پیش افتاد ؛ همانگونه که در زمین فوتبال به آسانی نمی شد از وی پیشی گرفت .

همیشه نگاه مهربانی داشت و سرش در کار خودش بود اما حواسش هم به دریبل های دوطرفه مهاجمان حریف بود .

خاطره نیست این ها ، تکرار امروز و فرداهای ناپیدای ماست . هنوز هم در این شهرستان سراسر استعداد مهدی نام های بااخلاق فراوان هستند اما چه کنیم که تا وقتی هستند ، آن گونه که شایستگی آن را دارند ؛ دیده نمی شوند و از آنها قدردانی و دلجویی نمی شود و گره های ساده و کوچکشان به آخرت پیوند می خورد .

ای کاش …