نمایشگاه عکس وکتاب”حماسه سرخ”باموضوع فتح خرمشهردرشهرستان شفت برگزارشده است .

به گزارش ورس از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مهنابابایی مقدم رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شفت گفت: به مناسبت آزادسازی خرمشهرنمایشگاه عکس وکتاب باعنوان”حماسه سرخ”باهمکاری اداره کتابخانه‌های عمومی، درمجتمع فرهنگی هنری این شهرستان برگزارشده است.
وی با بیان اینکه آزادسازی خرمشهر ازلحاظ نظامی نقطه عطفی در تاریخ دفاع  مقدس  شناخته می‌شود، افزود: ۵۵قطعه عکس رنگی درابعاد۴٠ در۵٠ وهمزمان ١۵٠عنوان کتاب باموضوع حماسه آزادسازی خرمشهروهشت سال دفاع مقدس برای بازدید عموم گشوده است.
رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شفت هدف ازبرگزاری نمایشگاه را یادآوری ایثارومقاومت فرزندان این مرزوبوم برای نسل‌های جوان عنوان وتصریح کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته ازساعت ٨ تا ١٩برای بازدیدعلاقمندان دایر است.