رییس اداره جهاد کشاورزی شفت از انجام نشاکاری در ۷۰ درصد اراضی شالی این شهرستان خبر داد .

مجید جباری ثابت امروز (چهارشنبه) در گفتگو با ورس  با اشاره به اینکه شهرستان شفت ۱۴ هزار و ۳۳۶ هکتار شالیزار دارد افزود : تا کنون بالغ بر ۱۰ هزار هکتار از این اراضی نشا شده است.
وی با بیان اینکه همه کشاورزان شفتی خزانه گیری خود را انجام داده اند افزود : ۸۰ درصد اراضی شالی این شهرستان آب تخت و آماده عملیات نشاکاری هستند .
جباری در ادامه با اشاره به اینکه شخم و مرز بندی ۹۸ درصد از زمین های کشاورزی انجام شده است افزود : تا کنون هزار و ۹۶۰ تن کود بین کشاورزان توزیع شده است .

وی در پایان افزود : در حال حاضر در شهرستان شفت مشکل کم آبی وجود ندارد افزود : نیازمند مساعدت و همکاری کشاورزان زحمتکش برای مدیریت آب در ماه های آتی هستیم.