گردهمایی زیست محیطی روز زمین پاک امروز ( یکشنبه) در روستای گردشگری مژدهه شهرستان شفت برگزار شد . 

به گزارش پایگاه خبری ورس ، گردهمایی زیست محیطی روز زمین پاک امروز ( یکشنبه) در روستای گردشگری مژدهه شهرستان شفت برگزار شد .

گفتنی است روز زمین، روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کره ی زمین است و هرساله در ۲۲ آوریل ( دوم اردیبهشت ) گرامی داشته می شود.