شهرستان شفت در ناحیه غربی استان گیلان و در ۲۵ کیلومتری مرکز  این استان قرار دارد .

به گزارش پایگاه خبری ورس ، شهرستان شفت در ناحیه غربی استان گیلان و در ۲۵ کیلومتری مرکز  این استان قرار دارد . امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق(ع) که سالانه پذیرای هزاران زایر و گردشگر می باشد در این شهرستان شفت واقع است.

 بقعه نهزم  ،  پل خشتی لیشاوندان و مسجد اکل کمسار نیز ۳ اثر ثبت شده این شهرستان در فهرست آثار ملی است .

دوشنبه بازار شفت در گیلان شهرت دارد و کشاورزان و دامداران علاوه بر عرضه محصولات تولیدی خود نیازمندی های هفتگی خود را از این بازار تامین می کنند.  چهارشنبه بازاردرنصیرمحله ویکشنبه بازاردرچوبر نیز از دیگر بازارهای این شهرستان است.

آبشار های دودوزن واقع در روستای خرمکش ، لاس پشت واقع درروستای لپوندان ، دیواکل واقع در روستای علیسرا ، وزنه بن واقع در روستای سفید مزگی ، دیوان دره واقع درروستای طالقان از جاذبه های طبیعی شفت محسوب می شوند.

استخرهای طبیعی لیشاوندان ، آقاسیدیعقوب ، کوزه گران ، گیج سرا واقع درروستای مژدهه، چماچا،خرطوم ،نورماس واقع در روستای کلاچ خندان و نصیرمحله از دیگر جاذبه های گردشگری این شهرستان به شمار می روند .

گیلان-شفت-امامزاده ابراهیم

گیلان-شفت-امامزاده ابراهیم گیلان

گیلان-شفت-امامزاده اسحاق

گیلان-شفت-امامزاده اسحاق

گیلان-شفت-کلاچ خندان-استخر نورماس

گیلان-شفت-خره کش – آبشار دودوزن

گیلان-شفت-توسه سیاهمزگی

گیلان-شفت-مسجد کمسار

گیلان-شفت-مسجد کمسار

گیلان-شفت- پل جیرده

گیلان-شفت-خرطوم – کارگاه سفالگری

گیلان-شفت-چناررودخان

 

گیلان-شفت-نهزم-بقعه سید ابوالقاسم

 

گیلان-شفت-پارک جنگلی چوبر

گیلان-شفت-لپوندان

گیلان-شفت-جاده امامزاده اسحاق-درخت کنگول باسکم

گیلان-شفت-آببندان گیلده

بقعه آقا شمس الدین مژدهه شهرستان شفت

گیلان-شفت-گیلان-شفت-مژدهه-بقعه میرشمس الدین

گیلان-شفت-مژدهه

گیلان-شفت-جنگل سیاهمزگی

گیلان-شفت-دوبخشر-کولک

گیلان-شفت-دوبخشر

گیلان-شفت-دامنه ییلاق آرننگاه

گیلان-شفت-پل لیشاوندان

گیلان-شفت-گنجار