اداره حفاظت محیط زیست شفت در اقدامی ابتکاری به منظور خوشامدگویی به مسافران نوروزی بنرهایی با موضوع تنوع زیستی این شهرستان نصب نمود.

به گزارش پایگاه خبری ورس  اداره حفاظت محیط زیست شفت در اقدامی ابتکاری به منظور خوشامدگویی به مسافران نوروزی ، با استفاده از نمادهای تنوع زیستی شهرستان از قبیل پلنگ ، مرال ، شوکا ، قرقاول در مبادی ورودی شهرستان ، بخشها و شهرها با همکاری بخشداران ، شهرداران و دهیاران مناطق و برخی از صاحبان صنایع نموده است .

   استفاده از این نمادها تنوع زیستی ضمن ایجاد جاذبه برای گردشگران به عنوان عاملی جهت آشنایی همگان به ارزش تنوع زیستی و مشارکت آنان در جهت حفاظت از زیستگاه ها و این گونه های ارزشمند می باشد .

   به همین منظور از عموم هموطنان عزیز درخواست می گردد تا در ایام تعطیلات نوروزی ضمن پرهیز از هر گونه قطع درختان از هر گونه ریخت و پاش زباله در دامان طبیعت خودداری نمایند .