استخر طبیعی نورماس در روستای کلاچ خندان شهرستان شفت قرار دارد. 

به گزارش پایگاه خبری ورس ، استخر طبیعی نورماس در روستای کلاچ خندان شهرستان شفت قرار دارد.