جلوه هایی از زیبایی استخر طبیعی نورماس کلاچ خندان
جلوه هایی از زیبایی استخر طبیعی نورماس کلاچ خندان

استخر طبیعی نورماس در روستای کلاچ خندان شهرستان شفت قرار دارد. 

به گزارش پایگاه خبری ورس ، استخر طبیعی نورماس در روستای کلاچ خندان شهرستان شفت قرار دارد.