فرمانداری شفت در جمع ۱۴شهرستان برتر سراسر کشور جای گرفت.

 

به گزارش پایگاه خبری ورس ، فرمانداری شهرستان شفت به مدیریت محمدرضا محسنی در سمینار آموزشی فرمانداران سراسر کشور که امروز در محل وزارت کشور برگزار شد؛ از بین ۴۳۰ فرمانداری سراسر کشور  و بر اساس شاخص های تعیین شده اداره کل ارزیابی و عملکرد وزارت کشور جزء ۱۴ فرمانداری برتر کشور در سال ۱۳۹۵ شناخته و اعلام شد.

در این رتبه بندی از شهرستان های گیلان فقط نام شفت دیده می شود .

گفتنی است قرار است در آیینی جداگانه از ۳ استان برتر و ۱۴فرماندار شهرستان های برتر کشور تقدیر به عمل آید.

خبر های تکمیلی به زودی اعلام می شود .