جشنواره غذا و تولیدات جامعه هدف بهزیستی در احمدسرگوراب برگزار شد . 

به گزارش پایگاه خبری ورس ، در هشتمین روز از دهه مبارک فجر جشنواره غذا و تولیدات جامعه هدف بهزیستی در مرکز احمدسرگوراب شهرستان شفت برگزار شد .