اهدای عضو جوان جیردهی جان یک بیمار را نجات داد
اهدای عضو جوان جیردهی جان یک بیمار را نجات داد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان گفت:اهدا عضو کاظم دهقان جیردهی ۳۷ ساله ساکن شهرستان شفت که به دلیل تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، جان یک بیمار را نجات داد.

به گزارش پایگاه خبری ورس از ایرنا ؛ شاهرخ یوسف زاده چابک گفت: اهدا عضو کاظم دهقان جیردهی ۳۷ ساله ساکن شهرستان شفت که به دلیل تصادف دچار مرگ مغزی شده بود، جان یک بیمار را نجات داد.
وی خاطرنشان کرد: کبد این فرد دچار مرگ مغزی با رضایت خانواده اش، در مرکز واحد فراهم آوری بیمارستان رازی رشت برای پیوند به یک بیمار نیازمند اهدا شد.
اعلام رضایت برای پیوند اعضاء از سال ۱۳۸۷ در گیلان انجام گرفت؛ اولین اهدای عضو در گیلان توسط خانواده باربد چمن زیبای، کودک چهار ساله برای نجات جان یک بیمار کلیوی انجام شد.
از ابتدای سال جاری تاکنون، خانواده ۲۵ نفر در استان گیلان برای اهدای عضو عزیزان دچار مرگ مغزی شان اقدام کردند.