بقعه ای بر قله / اینجا امامزاده اسحاق است
بقعه ای بر قله / اینجا امامزاده اسحاق است

به گزارش پایگاه خبری ورس از شفت ،  امام زاده اسحاق در ۲۵ کیلومتری جنوب شفت و در ارتفاعات این شهرستان واقع شده است. قرار گرفتن بقعه این امامزاده در قله ی کوه جلوه ای خاص به این منطقه داده است.

به گزارش پایگاه خبری ورس از شفت ،  امامزاده اسحاق در ۲۵ کیلومتری جنوب شفت و در ارتفاعات این شهرستان واقع شده است. قرار گرفتن بقعه این امامزاده در قله ی کوه جلوه ای خاص به این منطقه داده است.