بررسی وضعیت ساختمان مستقل کتابخانه عمومی شفت با حضور نمایندگان حقوقی دستگاه ها
بررسی وضعیت ساختمان مستقل کتابخانه عمومی شفت با حضور نمایندگان حقوقی دستگاه ها

فرماندار شفت با بیان اینکه وضعیت ساختمان مورد مناقشه شورای شهر و کتابخانه های عمومی این شهرستان باید در نشستی با حضور نمایندگان حقوقی دستگاه های ذیربط بررسی شود افزود : نتیجه این جلسه برای تصمیم گیری های بعدی باید به فرمانداری منعکس گردد.

نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان شفت صبح امروز با حضور هادی نوری مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان در سالن میرزای شفتی فرمانداری برگزار شد.

به گزراش ورس از روابط عمومی فرمانداری شفت ، محمدرضا محسنی فرماندار شفت در این نشست با اشاره به اینکه برای ایجاد تغییر باید در زیرساخت ها تحول ایجاد نمود افزود : دولت نیز به فرهنگ نگاهی ویژه دارد.

وی با بیان اینکه شفت نیازمند دو نوع پوست اندازی برای توسعه و پیشرفت است افزود: پوست اندازی فرهنگی سبب می شود که پوست اندازی عمرانی زودتر محقق شود.

نماینده عالی دولت در شفت با اشاره به اینکه جامعه ای که اندیشه ای پویا داشته باشد ؛ محروم نیست افزود : بسیاری از زیرساخت های عمرانی این شهرستان در زمانی که قیمت نفت به ۱۳۵ دلار رسیده بود باید انجام می شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عقب افتادگی عمرانی شفت در سالهای گذشته ، اکنون بر اقدامات فرهنگی  نیز سایه افکنده است افزود : جوانان برای داشتن زندگی بهتر از این شهرستان کوچ کرده اند و باید بسترسازی های عمرانی و فرهنگی برای حفظ نیروهای انسانی موجود فراهم گردد.

فرماندار شفت با بیان اینکه وضعیت ساختمان مورد مناقشه شورای شهر و کتابخانه های عمومی این شهرستان باید در نشستی با حضور نمایندگان حقوقی دستگاه های ذیربط بررسی شود افزود : نتیجه این جلسه برای تصمیم گیری های بعدی باید به فرمانداری منعکس گردد.

وی با اشاره به اینکه ارایه برنامه کاری ۵ ساله با برش یک ساله یکی از دستورات دکتر سالاری استاندار گیلان در شورای اداری استان است افزود : برنامه محوری یکی از شاخص های ارزیابی مدیران شهرستان شفت است.

محسنی در پایان با بیان اینکه همه باید در کارهای فرهنگی مشارکت داشته باشیم افزود : سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی  از درآمدهای شهرداری باید محقق گردد و این میزان باید با تحقق واقعی بودجه پیش بینی شده همخوانی داشته باشد.