کد خبر: 23117

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ - ساعت: ۲۲:۴۷

محمد حسین صیادپور

قصور در بهره گیری از فرهیختگان و رشد نخاله های فرصت طلب

همدلی و هم افزایی بین مردم و حتی متولیان آنقدر مهم و اساسی است که نیاز به استنباط فردی نداشته و در رفتار و بسیاری از سیاست های موجود در جامعه هویدا می باشد.

محمدحسین صیادپور سردبیر شکوفه های زیتون نوشت :  هر چند بازگشت به گذشته و یادآوری تضادهای رفتاری برخی از مدیران تصمیم گیر در کارآمدتر کردن دولت ها و اولویت بندی امورات تصمیم سازی و اجرایی با حضور برخی از فرصت طلبان موجب مکدر شدن خاطر بسیاری خواهد شد، اما فی الواقع نپرداختن به آن و اجازه تکرار و حتی سرعت گرفتن برخی از رفتارهای چندگانه در خصوص این مهم خود نوعی همراه شدن با تداوم توجیه های بعضی از مدیران ارشد، نمایندگان عالی دولت و حتی برخی از بهارستان نشینان می باشد.

محمدحسین صیادپور سردبیر شکوفه های زیتون

ناگفته پیداست که حفظ ارتباط دو سویه بین مردم و مسئولین و ترویج فرهنگ پاسخگویی خادمان ملت موجب آگاهی بخشی و ترغیب نخبگان و فرهیختگان جوامع برای مساعدت به تصمیم گیری های مهم آحاد جامعه در زمان های انتخاب و سپردن اختیارات از سوی خود به موکلین می باشد.

یقیناً توده جامعه از اعمال، رفتار و بالاخص گفتار فرهیختگان تاثیر می پذیرد و در این اثنا آنانی موفق خواهند بود که بتوانند با بهره گیری به موقع و صحیح از صداقت، درستکاری، توانمندی، هوش و شجاعت کارآمدان جامعه- فرهیختگان – استفاده کافی را ببرند.

مبرهن است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، منافع جمعی بر منافع حزبی و گروهی از الویت و حساسیت حائز اهمیتی برخوردار بوده است. همدلی و هم افزایی بین مردم و حتی متولیان آنقدر مهم و اساسی است که نیاز به استنباط فردی نداشته و در رفتار و بسیاری از سیاست های موجود در جامعه هویدا می باشد.


عدم ایجاد بستر مناسب از سوی بالادستان برای مشارکت فرهیختگان و نخبگان در هرحوزه ای موجب کاهش و حتی خاموشی انگیزه ها و حتی مشاوره های آگاهی ساز خواهد شد.


عمدتاً بر آشفتگی و نوسانات رفتاری مسئولین در هر دوره زمانی از جایی آغاز گردید که برخی از طالبان مطامع دنیوی و عده ای از منتسبان به صاحبان قدرت و ثروت سعی در به کرسی نشاندن دغدغه های شخصی و یا گروهی نمودند و برای بدست آوردن اکثریت، مال اندوزی و تصاحب جایگاه های کذایی و بی هویت از هیچ کوششی دریغ ننمودند.

رفتارهای فرصت طلبانه عده خاصی در خلال کم توجهی و خاموشی جلوگیری از رشد اپیدمی های سرطان زای برخی از صاحبان منصب که خود نیز واهمه ای از بروز، حضور و استمرار رفتارهای تضادگونه و غیر قابل هضم برخی فعالان دروغین سیاسی حزبی و فی لواقع دوستان بعد از پیروزی و حتی دوستان فردای معارفه نداشتند، موجب گردید که خصیصه های کلیدی رفتاری و انسانی در زیر چکمه های دنیا طلبان و پادو های دیروزی و امروزی لِه شده و به جای بصیرت افزایی و به کارگیری مفاهیم اخلاقی، دچار نوعی پوپولیسم تیمی گردد.

تمیز دادن و جداسازی نخاله های همیشگی دست و پاگیر کار سهل و از سیاست های همیشگی مدیران ارشد باهوش بوده است؛ اما از دیرباز بنا به دلایلی که پیش از این ذکر گردید، بسیاری از صاحبان قدرت و مدافعان حق مردم برای جلوگیری از تشویش اذهان و حتی برای انجام امورات در پستوهای سیاسی، پای خود را از گردونه های اصلاح رفتاری کنار کشیده و موجب آن گردیده اند که این دست و پاگیران اجاره ای و مطالبه گران همیشگی، فانوس آگاهی سازی را به ورطه خاموشی بکشانند


برخی از طیف های قدرت طلب با آماده سازی فضای مناسب از سوی منصب بگیران، بصورت برنامه ریزی شده ، خود را در آغوش آنان دیده و با ادامه رفتارهای فرصت طلبانه سعی در رسیدن به اهداف غایی و مطالبه گری های ارتباطی بر می آیند.


در این میان فرهیختگان واقعی که در کنار بسیاری دیگر، وظیفه روشنگری و اعلام موجودیت در جلوگیری از اعمال ناصواب را دارند،با انتقادات عدیده ای مواجعه می شوند.ابتدا انتقاد از سوی برخی از هوشیاران جامعه و دوم از سوی خود صاحبان قدرت که چرا عدم حضور فرهیختگان موجب رشد برخی از افکار قارچ گونه سمی در سطح جامعه گردیده است.

ارتباطات میان فردی و دوستی های پیشینه دار موجب آن می شود که در رفتار توام با سیاست کلامی از سوی منتقدین نوع دوم ، فرهیختگان برای در امان ماندن از گرداب بوجود آمده و جلوگیری از آشفتگی رفتاری موجود و حتی دوری از خط دهندگان و تصمیم گیران ایشان، عطای دلسوزی و تلاش برای ترویج فرهنگ کار گروهی و عینیت بخشی به آیه شریفه (وَأَمْرُهُم شُورَى بَیْنَهُم) را به لقایش بخشیده تا در بازخوردهای بعدی موجب انتقادهای ناعادلانه قرار نگیرند.

در واقع عدم ایجاد بستر مناسب از سوی بالادستان برای مشارکت فرهیختگان و نخبگان در هرحوزه ای موجب کاهش و حتی خاموشی انگیزه ها و حتی مشاوره های آگاهی ساز خواهد شد. در این میان نیز برخی از طیف های قدرت طلب با آماده سازی فضای مناسب از سوی منصب بگیران، بصورت برنامه ریزی شده ، خود را در آغوش آنان دیده و با ادامه رفتارهای فرصت طلبانه سعی در رسیدن به اهداف غایی و مطالبه گری های ارتباطی بر می آیند.

امید است با پیروی از رهنمودهای معمارکبیر انقلاب که فرمودند: « نگذارید انقلاب به دست نا اهلان و نامحرمان بیفتد» قشر فرهیختگان و نخبگان واقعی برای آگاه سازی تلاش برای سوق دادن جامعه به سوی مطالبه گری حقیقی و ساخت ساختارهای مستحکم فرهنگی و اجتماعی از هیچ کوششی دریغ ننموده و نگذارند در فاصله غفلت بکارگیری از نخبگان، پیگیری دغدغه های اساسی و منافع جمعی فدای بازی های بدون داور سیاسی- اقتصادی و تاثیرگزاری رفتارهای تضادی با مفاهیم اسلامی، انقلابی و بی ریا محورگردد.

سردبیر هفته نامه شکوفه های زیتون
کارشناس ارشد مدیریت

دیدگاه بسته شده است.