استاندار گیلان در امامزاده اسحاق شهرستان شفت از اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار برای پل بداب خبر داد و گفت : آسفالت ۶۰۰ متر ورودی امامزاده اسحاق شفت توسط بنیاد مسکن انجام شود.

استاندار گیلان در امامزاده اسحاق شهرستان شفت از اختصاص ۲ میلیارد تومان اعتبار برای پل بداب خبر داد و گفت : آسفالت ۶۰۰ متر ورودی امامزاده اسحاق شفت توسط بنیاد مسکن انجام شود./صدا و سیمای گیلان