محمدرضا محسنی فرماندار شفت در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده این شهرستان با اشاره به اینکه طغیان رودخانه ها در مناطقی از بخش احمدسرگوراب باعث خسارت به زیرساخت های عمرانی آن گشته است افزود : بر اساس برآورد های اولیه میزان خسارت این سیل بالغ بر ۱٫۵ میلیارد تومان است.

به گزارش ورس ، محمدرضا محسنی فرماندار شفت در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده این شهرستان با اشاره به اینکه طغیان رودخانه ها در مناطقی از بخش احمدسرگوراب باعث خسارت به زیرساخت های عمرانی آن گشته است افزود : بر اساس برآورد های اولیه میزان خسارت این سیل بالغ بر ۱٫۵ میلیارد تومان است.