مدیر امور آبفای شفت با اشاره به اینکه عملیات آبرسانی به ۴۸ واحد مسکن مددجویان بهزیستی در این شهر آغاز شده است افزود : این پروژه ۹۰۰ متر طول دارد که فاز نخست آن به طول ۵۵۰ متر در حال اجرا است و فاز دوم آن در یک ماه آینده اغاز خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری ورس ، فراز فرخ فر در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه عملیات آبرسانی به ۴۸ واحد مسکن مددجویان بهزیستی در شهر شفت آغاز شده است افزود : این پروژه ۹۰۰ متر طول دارد که فاز نخست آن به طول ۵۵۰ متر در حال اجرا است و فاز دوم آن در یک ماه آینده اغاز خواهد شد.

وی افزود :  با بهره برداری از این طرح فشار شبکه آبرسانی ۳۵۰ خانوار در خیابان میرزای شفتی  نیز تقویت خواهد شد.

مدیر امور آبفای شفت  با بیان اینکه این شهرستان ۴ هزار مشترک آب و هزار و ۷۰۰ مشترک فاضلاب دارد اظهار کرد : شفت ۹٫۵ کیلومتر شبکه سنتی جمع آوری فاضلاب دارد و نیازمند شبکه فاضلاب مدرن و بهداشتی است.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه  طول شبکه توزیع آب شفت۳۶ کیلومتر است افزود : تعویض تابلو برق ایستگاه پمپاژ این شهر پروژه آتی آبفا است که در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد.

آبفا