آغاز آبرسانی به ۴۸ واحد مسکن مددجویان بهزیستی شهر شفت
آغاز آبرسانی به ۴۸ واحد مسکن مددجویان بهزیستی شهر شفت

مدیر امور آبفای شفت با اشاره به اینکه عملیات آبرسانی به ۴۸ واحد مسکن مددجویان بهزیستی در این شهر آغاز شده است افزود : این پروژه ۹۰۰ متر طول دارد که فاز نخست آن به طول ۵۵۰ متر در حال اجرا است و فاز دوم آن در یک ماه آینده اغاز خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری ورس ، فراز فرخ فر در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه عملیات آبرسانی به ۴۸ واحد مسکن مددجویان بهزیستی در شهر شفت آغاز شده است افزود : این پروژه ۹۰۰ متر طول دارد که فاز نخست آن به طول ۵۵۰ متر در حال اجرا است و فاز دوم آن در یک ماه آینده اغاز خواهد شد.

وی افزود :  با بهره برداری از این طرح فشار شبکه آبرسانی ۳۵۰ خانوار در خیابان میرزای شفتی  نیز تقویت خواهد شد.

مدیر امور آبفای شفت  با بیان اینکه این شهرستان ۴ هزار مشترک آب و هزار و ۷۰۰ مشترک فاضلاب دارد اظهار کرد : شفت ۹٫۵ کیلومتر شبکه سنتی جمع آوری فاضلاب دارد و نیازمند شبکه فاضلاب مدرن و بهداشتی است.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه  طول شبکه توزیع آب شفت۳۶ کیلومتر است افزود : تعویض تابلو برق ایستگاه پمپاژ این شهر پروژه آتی آبفا است که در آینده ای نزدیک اجرایی خواهد شد.

آبفا