شفت یکی از شهرستان های گیلان است که به خاطر طبیعت و آب و هوای مطبوعش گردشگران زیادی را به ویژه در فصل بهار و تابستان به سوی خود جذب می کند.

شفت یکی از شهرستان های گیلان است که به خاطر طبیعت و آب و هوای مطبوعش گردشگران زیادی را به ویژه در فصل بهار و تابستان به سوی خود جذب می کند.

شفت نزدیک ترین شهرستان به مرکز استان یعنی شهر رشت است که در فاصله ۲۵ کیلومتری از آن قرار دارد.
پایگاه خبری ورس گلچینی از تصاویر مناطق گردشگری و جاذبه های طبیعی شهرستان شفت را در اینجا گردآوری کرده است.

گیلان-شفت-امامزاده ابراهیم گیلان

گیلان-شفت-امامزاده ابراهیم


گیلان-شفت-امامزاده ابراهیم گیلان

گیلان-شفت-امامزاده ابراهیم گیلان


گیلان-شفت-امامزاده اسحاق

گیلان-شفت-امامزاده اسحاق


گیلان-شفت-جاده امامزاده اسحاق-درخت کنگول باسکم

گیلان-شفت-جاده امامزاده اسحاق-درخت کنگول باسکم


بقعه آقا شمس الدین مژدهه شهرستان شفت

گیلان-شفت-مژدهه-بقعه میرشمس الدین


گیلان-شفت-مژدهه

گیلان-شفت-مژدهه


گیلان-شفت-بقعه سید ابوالقاسم نهزم

گیلان-شفت-بقعه سید ابوالقاسم نهزم


گیلان-شفت-خره کش - آبشار دودوزن

گیلان-شفت-خره کش – آبشار دودوزن


گیلان-شفت-جنگل سیاهمزگی

گیلان-شفت-جنگل سیاهمزگی


گیلان-شفت-دوبخشر-کولک

گیلان-شفت-دوبخشر-کولک


گیلان-شفت-دوبخشر

گیلان-شفت-دوبخشر


گیلان-شفت-دامنه ییلاق آرننگاه

گیلان-شفت-دامنه ییلاق آرننگاه


 

گیلان-شفت-چناررودخان

گیلان-شفت-چناررودخان


گیلان-شفت-ییلاق ونی

گیلان-شفت-ییلاق ونی


گیلان-شفت-توسه سیاهمزگی

گیلان-شفت-توسه سیاهمزگی


گیلان-شفت-ویسرود-برداشت شاه بلوط


گیلان-شفت- پل جیرده

گیلان-شفت- پل جیرده


گیلان-شفت-آببندان گیلده

گیلان-شفت-آببندان گیلده


گیلان-شفت-پل لیشاوندان

گیلان-شفت-پل لیشاوندان


گیلان-شفت-کلاچ خندان-استخر نورماس

گیلان-شفت-کلاچ خندان-استخر نورماس