مدیر جهاد کشاورزی شفت گفت:باغداران این شهرستان از اواسط اردیبهشت تاکنون سه تن گل محمدی از باغ هایشان برداشت کردند.

گل محمدی
باغداران شهرستان شفت از  اواسط اردیبهشت تاکنون سه تن گل محمدی از باغ هایشان  برداشت کردند.
به گزارش ورس از صدا و سیما ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت امروز گفت : پیش بینی می شود باغداران شفتی تا پایان فصل برداشت گل محمدی که چند روز دیگر است ، چهار تن دیگر برداشت کنند.
جباری افزود : باغداراران شفتی امسال هر کیلوگرم گل محمدی را به قیمت ۵۰ تا ۷۰ هزار ریال فروختند.
شفت پنج  هکتار باغ گل محمدی دارد که بیشتر آن در روستای گیلده  است.
از گل محمدی گلاب ، گل خشک  و قند گل تهیه می شود.
 در روستای گیلده شفت یک کارگاه گلاب گیری فعال است.