لایروبی نهر سُنگ احمدسرگوراب پس از 35 سال
لایروبی نهر سُنگ احمدسرگوراب پس از 35 سال

محمدرضا محسنی فرماندار شفت عصر امروز از لایروبی نهر سُنگ احمدسرگوراب این شهرستان بازدید کرد.

 محمدرضا محسنی فرماندار شفت با همراهی امام جمعه و برخی از مسوولین  عصر امروز از لایروبی نهر سُنگ احمدسرگوراب این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری ورس به نقل از روابط عمومی فرمانداری شفت ؛ این نهر ۱۴ کیلومتری که از نزدیکی روستای لپوندان آغاز و از میان  شهر احمدسرگوراب می گذرد بیش از ۲ هزار هکتار از زمین های کشاورزی پایین دست را آبرسانی می کند.

هرچند هر ساله با شروع فصل کشاورزی برخی از نقاط بحرانی نهر سُنگ لایروبی می شد اما به گفته بومیان و مسوولین محلی از لایروبی اصولی این نهر بیش از ۳۵ سال می گذرد.

لایروبی نهر سُنگ احمدسرگوراب پس از 35 سال لایروبی نهر سُنگ احمدسرگوراب پس از 35 سال لایروبی نهر سُنگ احمدسرگوراب پس از 35 سال لایروبی نهر سُنگ احمدسرگوراب پس از 35 سال