میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شفت نیازمند خانه تکانی است
میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شفت نیازمند خانه تکانی است

نوروز می آید اما افکار کهنه مدیران گردشگری در شفت چون رختی مندرس بر پیکر بی جان این صنعت رخ می نماید .

میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شفت نیازمند خانه تکانی استنوروز می آید اما افکار کهنه مدیران گردشگری در شفت چون رختی مندرس بر پیکر بی جان این صنعت رخ می نماید .

به گزارش پایگاه خبری ورس ، ایده های خلاقانه و کارآفرین در مدیریت گردشگری شفت به ورطه فراموشی سپرده شده و هیچ برنامه مدونی برای رونق آن وجود ندارد و این موضوع در بهار پر از سکوت گردشگری این شهرستان آشکار است .

هرچند گردشگری یک صنعت تحول گرا و نیازمند مدیران ریسک پذیر و تحول خواه است اما در شفت روزمرگی اشخاص نصیب این صنعت پرسود و جادویی گشته است .

در زمانی که شهرستان های دیگر در حال چیدمان و برگزاری جشنواره های فرهنگی مختلف هستند  و از کاه ، کوه می سازند ؛ ظرفیت های کم نظیری چون گلاب گیلده ، شاه بلوط ویسرود و برنج پشتسرا دیده نمی شود و مردم این منطقه با حسرت از گذشته ای نه چندان دور یاد می کنند.

علاقه مندی و نگاه دلسوزانه دو رکن اساسی در مدیریت گردشگری است که هیچ کدام در نمایندگی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شفت دیده نمی شود .

گردشگری یک حوزه مدیریتی تعاملی است که نقش مردم و بخش خصوصی در آن تعیین کننده است اما درهای نمایندگی این سازمان در شفت به روی مردم و سرمایه گذاران بسته است و یا تلاشی برای تامین اعتماد و مشارکت آنها صورت نمی گیرد و به نظر می رسد این موضوع از نظر مدیران این بخش هیچ اهمیتی ندارد .

مبرهن است که مدیریت گردشگری در شفت سال هاست به اغما فرو رفته و نیازمند یک خانه تکانی است.