کد خبر: 20962

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ - ساعت: ۱۷:۲۲

مشارکت مردم جیرده برای بازماندن راه های مرکز دهستان

مشارکت مردم جیرده برای بازماندن راه های مرکز دهستان

مشارکت مردم جیرده برای بازماندن راه های مرکز دهستان

ارسال دیدگاه