کد خبر: 20961

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ - ساعت: ۱۷:۲۱

مشارکت مردم جیرده برای بازماندن راه های مرکز دهستان

مشارکت مردم جیرده برای بازماندن راه های مرکز دهستان

مشارکت مردم جیرده برای بازماندن راه های مرکز دهستان

ارسال دیدگاه