کد خبر: 20970

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ - ساعت: ۱۷:۲۸

مشارکت مردم جیرده برای بازماندن راه های مرکز دهستان

مشارکت مردم جیرده برای بازماندن راه های مرکز دهستان

مشارکت مردم جیرده برای بازماندن راه های مرکز دهستان

ارسال دیدگاه