مشارکت مردم جیرده برای بازماندن راه های مرکز دهستان
مشارکت مردم جیرده برای بازماندن راه های مرکز دهستان

مردم جیرده پس از بارش برف در شهرستان شفت دست به دست هم داده اند تا با مشارکت یکدیگر راه های ارتباطی مرکز این دهستان را باز نگه دارند.

به گزارش پایگاه خبری ورس ، مردم جیرده پس از بارش برف در شهرستان شفت دست به دست هم داده اند تا با مشارکت یکدیگر راه های ارتباطی مرکز این دهستان را باز نگه دارند.

با تلاش تلاش اعضای شورای اسلامی و دهیاری جیرده  و نیروهای مردمی و بسیج مسیر ارتباطی مرکز این دهستان باز است و دستگاهای خدماتی و امدادی نیز در کنار مردم هستند./

تصاویر ارسالی از : سید جواد موسویان