میدان انقلاب شهر شفت
میدان انقلاب شهر شفت

طرح آبنمای میدان انقلاب شهر شفت در نهمین روز از دهه فجر افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری ورس ، طرح آبنمای میدان انقلاب شهر شفت در نهمین روز از دهه فجر افتتاح شد.