کد خبر: 20363

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ - ساعت: ۲۱:۱۵

دانش آموزان دختر مدارس شفت به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

(۰)(۰)

دانش آموزان دختر مدارس شفت به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

(۰)(۰)
ارسال دیدگاه