دیدار نماینده و فرماندار شفت با مردم دهستان ملاسرا