کاریکاتور: واکنش ایرباس نو به شلیک ضدهوایی!
کاریکاتور: واکنش ایرباس نو به شلیک ضدهوایی!

محمد طحانی این کارتون را با عنوان «واکنش ایرباس به شلیک ضدهوایی در تهران» در روزنامه نوآوران منتشر کرد.

محمد طحانی این کارتون را با عنوان «واکنش ایرباس به شلیک ضدهوایی در تهران» در روزنامه نوآوران منتشر کرد.