پاییز هزار رنگ در ارتفاعات سیاهمزگی شفت
پاییز هزار رنگ در ارتفاعات سیاهمزگی شفت

رضا قنبرپور فرهنگی کوهنورد این بار به ارتفاعات سیاهمزگی این شهرستان رفته است تا تصاویر این منطقه کوهستانی را در فصل پاییز ثبت کند.

به گزارش پایگاه خبری ورس از شفت ، رضا قنبرپور فرهنگی کوهنورد این بار به ارتفاعات سیاهمزگی این شهرستان رفته است تا تصاویر این منطقه کوهستانی را در فصل پاییز ثبت کند.

این تصاویر از ارتفاعات سیاهمزگی از ونه بنه به طرف ییلاق دایله سر تهیه شده است.