محمد مهدی افتخاری
محمد مهدی افتخاری

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با تأکید برپرداخت ۱۱ میلیارد تومان مطالبات چایکاران دو شهرستان فومن و شفت گفت: این مطالبات باید در کوتاه ترین زمان توسط مسئولان پرداخت شود.

به گزارش ورس به نقل از  مهر، حجت الاسلام محمدمهدی افتخاری در جلسه بررسی وضعیت چای و مشکلات چایکاران و کارخانجات چای شهرستان های فومن و شفت که صبح جمعه در دفتر فرمانداری فومن برگزار شد حمایت از چایکاران را بسیار مهم عنوان و اظهار کرد: متاسفانه در زمینه حمایت از این صنعت درحوزه شهرستان های فومن و شفت طی سال های گذشته کم رنگ عمل شده است.

وی با اشاره به اقدامات مناسب درسال گذشته توسط سازمان چای کشور، افزود: حمایت از کارخانجات چای در کنار چایکاران نیز ضروری است.

نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تغییر ذائقه مردم از مصرف چای خارجی به ایرانی، خاطرنشان کرد: اجرای برخی از سیاست ها از جمله جلوگیری از واردات چای به کشور تاحدی در این زمینه موثر بوده است.

وی تصریح کرد: برای توسعه صنعت چای و حل مشکلات این حوزه باید به همه چایکاران به یک دید نگاه و این قشر آسیب پذیر را از برخی مسائل حاکم بر جامعه جدا دانست.

حجت الاسلام افتخاری با بیان اینکه برای توسعه حوزه کشاورزی به ویژه صنعت چای در سطح شهرستان های فومن و شفت نیازمند نگاه عام مسئولان به بهره برداران چایکارهستیم، اظهار کرد: خوشبختانه از سال گذشته تاکنون بسیاری از مطالبات حوزه چای و چایکاران توسط سازمان چای پرداخت شده است.

به گفته این مسئول حدود ۱۱ میلیارد تومان مطالبات چایکاران در شهرستان فومن و شفت بوده که سهم شهرستان فومن هفت و شهرستان شفت چهار میلیارد تومان است.

وی برضرورت پرداخت این مطالبات درکوتاه مدت توسط مسئولان امر تأکیدکرد و یادآورشد: با پرداخت این مطالبات می توان گفت در صنعت چای تحول و رونق عظیمی رخ داده و می دهد.