شهردار احمد سرگوراب آموزش را یکی از مهم ترین گام ها در مدیریت پسماند در سطح شهرهاو روستاها عنوان و تصریح کرد: در ماه های آتی براساس توافقات انجام شده با آموزش و پرورش شهرستان آموزش طرح تفکیک در سطح مدارس بخش احمد سرگوراب اجرایی می شود.

شهردار احمدسرگوراب در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شفت با بیان اینکه بیش از ۳.۵ تن زباله تَر در این شهر جمع آوری می شود، اظهار کرد: در هفته سه بار شرکت طرف قرارداد زباله خشک احمدسرگوراب را جمع آوری می کند.

رضا نیکویی به نصب بیش از۶۰ باکس فلزی زباله در سطح این شهر اشاره کرد و گفت: تا پایان اسفند سال گذشته آموزش در زمینه اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ به صورت ۱۰۰درصدی در این شهر انجام شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه پوشش طرح تفکیک زباله از مبدأ در این بخش با توجه به اقدامات انجام شده بیش از ۷۰ درصد است.

شهردار احمد سرگوراب آموزش را یکی از مهم ترین گام ها در مدیریت پسماند در سطح شهرهاو  روستاها عنوان و تصریح کرد: در ماه های آتی براساس توافقات انجام شده با آموزش و پرورش شهرستان آموزش طرح تفکیک در سطح مدارس بخش احمد سرگوراب اجرایی می شود.

به گفته این مسئول یکی از مهم ترین معضلات در زمینه اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ توانمند نبودن پیمانکاران فعال در این زمینه در سطح استان است که گاها اجرای طرح را با مشکل مواجه می کنند.