محمدرضا محسنی صبح چهارشنبه با همراهی بخشدار احمدسرگوراب ازروستای گیشم بازدید کرد .

به گزارش پایگاه خبری ورس از شفت ، محمدرضا محسنی صبح چهارشنبه با همراهی بخشدار احمدسرگوراب ازروستای گیشم بازدید کرد . در این دیدار از تخریب پل فلزی و از بین رفتن یک جاده ارتباطی در گیشم بر اثر طغیان آب بازدید شد .

طی هماهنگی انجام شده قرار است ترمیم این راه ارتباطی تا چند روز دیگر آغاز شود تا علاوه بر تسهیل رفت و آمدها ، امکان سوخت رسانی در فصل پاییز و زمستان فراهم شود.  احداث پل نیز در برنامه قرار دارد.

در باز دید از سلمرزو بیجارگاه  نیز قرار شد آسفالت ۷ کیلومتری یکی از جاده های خاکی این روستا در دستور کار قرار گیرد.